برخی از پروژه های انجام شده در 10 سال گذشته :

1- برج بهشهر – سیستم امنیتی کنترل تردد-
2- برج بهشهر-کنترل هوشمند سیستم توزیع برق-
3- شرکت پست -سیستم کنترل هوشمند اتاق سرور-
4- برج سپهر- سیستم کنترل هوشمند روشنایی –
5- برج سپهر- سیستم هوشمند اتاق سرور –
6- برج سپهر-سیستم اطفای حریق-
7- برج اوستا- کنترل هوشمند سیستم روشنایی و تهویه مطبوع-
8- برج اوستا – کنترل هوشمند اتاق سرور-
9- پروژه کاج شرکت رامند عمران تات – کنترل هوشمند ساختمان اداری-
10- پارک فناوری پردیس- سیستم کنترل هوشمند اتاق های تمیز-
11- شهرک دهکده کرج- سیستم هوشمند ساختمان ویلاهای مهندس آقایی-
12- شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان- سیستم هوشمند ساختمان –
13- برج فیروزه –سیستم هوشمند موتورخانه مرکزی-
14- برج فیروزه –سیستم هوشمند روشنایی و تهویه مطبوع… در حال اجرا-
15- شرکت تولیدی دارو و فرآورده های دارویی پویش دارو- سیستم هوشمند تاسیسات تهویه مطبوع و اتاق تمیز-
16- شرکت سایپا کاشان – سیستم کنترل هوشمند تاسیسات موتورخانه مرکزی-
17- و … .